Teoretične raziskave

V svojem teoretično raziskovalnem delu, zlasti v svojem doktorskem delu Sodobno obredno gledališče: Grški misteriji in njihov vpliv na revitalizacijo obrednosti v gledališču 20. in 21. stoletja, ki bo v letu 2017 objavljeno kot publikacija Slovenskega gledališkega Inštituta, Romana Ercegović pojasnjuje fenomen sodobnega obrednega gledališča, njegov pomen, zgodovino, zakonitosti dramaturgije in prav tako razvoj specifičnosti in originalnosti svoje gledališke estetike znotraj širšega konteksta obredno gledališke uprizoritvene prakse.

»Delo Sodobno obredno gledališče Romane Ercegović pomeni tehten prispevek k razumevanju starogrškega misterijskega gledališča, k novi osvetlitvi pomena grške tragedije oz. (nastanka) tragičnega gledališča ter k razmisleku o priložnostih sodobnega obrednega gledališča v novem tisočletju. Zato ugotavljam, da je doktorska disertacija mag. Romane Ercegović izvirno znanstveno delo, ki je nedvomno pomembno za dramaturško stroko oz. širše področje študijev scenskih umetnosti.«
Doc. dr. Blaž Lukan

“Doktorska disertacija Romane Ercegović Sodobno obredno gledališče je originalno delo, ki v obliki krožnega argumenta (zgodovina ritualov, polje pomenov ritualov, prenavljanje ritualov v performativnih praksah, ponovna interpretacija ritualov) želi vzpostaviti ritualno-kulturno kontinuiteto./…/. S kritičnim pogledom in suverenim poznavanjem materije raziskuje nastanek, teoretske osnove, ideološko podlago in performativne možnosti sodobnega obrednega gledališča. Visoka stopnja asociativnosti, sposobnost celotnega pogleda in širina perspektive dajejo delu posebno kvaliteto. Doktorska disertacija Sodobno obredno gledališče kaže izvirnost in zmožnost preciznega znanstvenega diskurza ter raziskovalnih postopkov, ki povezujejo zgodovinske, antropološke in kulturološke znanosti v interdsiciplinarnem stičišču, ki ga tematsko opredeljuje ritualno gledališče.«
Dr. Svetlana Slapšak, dekanja ISH